زمانها در زبان انگلیسی

زمان گذشته ساده

زمان گذشته ساده زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی برای بیان عملی که در گذشته انجام شده استفاده می‌شود. این زمان کاربردهای دیگری نیز دارد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت. ابتدا با ساختار این زمان آشنا می‌شویم. ساختار گذشته ساده بیشتر افعال انگلیسی با اضافه کردن ed- به انتهای شکل ساده به افعال […]

زمان گذشته ساده ادامه مطلب »

زمان حال استمراری

زمان حال استمراری از زمان حال استمراری (the present continuous) در زبان انگلیسی بیشتر برای بیان کردن کارهایی که در زمان حال در حال وقوع هستند یا به طور موقت در حال رخ دادن‌می باشند استفاده می‌شود. این زبان کاربردهای دیگری نیز دارد که در این بخش با آنها آشنا می‌شویم. ابتدا با ساختار این

زمان حال استمراری ادامه مطلب »

پیمایش به بالا