گرامر پایه زبان انگلیسی

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
رايگان

گرامر پایه زبان انگلیسی

مبحث گرامر در زبان انگلیسی از جمله مباحث بسیار پیچیده و پر چالش است. آموزش گرامر زبان انگلیسی از مهمترین بخش های آموزش این زبان می باشد. باید در نظر داشته باشید که ساخت جمله در این زبان بسیار به محتوای کلام و ارسال پیام کمک می کند. متخصصین آموزش زبان برای راحتتر شدن تدریس و ارایه مطالب آموزش گرامر را به دو بخش تقسیم کرده اند. گرامر پایه و گرامر پیشرفته. در گرامر پایه آموزش بخش های مهم ساختاری از جمله زمانها و نوع افعال و همچنین توضیح کلمات کلیدی به همراه نوع معلوم یا مجهول بودن جمله مد نظر میباشد. در گرامر پیشرفته نوع پیشرفته و کاربردی تری از زمانها به همراه ترکیب جملات و تولید عبارتهای فشرده و مرکب به همراه جملات شرطی و حتی کوتاه کردن و ادغام چند جمله مرکب مورد بحث می باشد.  

Scroll to Top
اسکرول به بالا