چگونه بهتر انگلیسی صحبت کنم؟

چگونه بهتر انگلیسی صحبت کنم؟   بسیاری از ما سالهاست که در کلاس ها و دوره های مختلف زبان انگلیسی شرکت می کنیم. از نرم افزارهای خاصی استفاده می کنیم. مسافرت های کاری و یا تفریحی زیادی می رویم. به گفته دوستانمان عمل می کنیم و فیلم های انگلیسی نگاه می کنیم. موزیک های انگلیسی […]

چگونه بهتر انگلیسی صحبت کنم؟ ادامه مطلب »